Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2013

lissaqueen
lissaqueen
3943 0413
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viaredsth redsth
lissaqueen
7736 18b1
Reposted fromk7ooo k7ooo viakryczka kryczka
lissaqueen
lissaqueen
6981 70d0
Reposted fromaurophobia aurophobia
lissaqueen
7607 2776
Reposted fromaurophobia aurophobia
lissaqueen
7637 2393 500
Reposted frompolish-street-art polish-street-art

June 09 2013

lissaqueen
6968 e497
Reposted fromitsonlylife itsonlylife viakryczka kryczka

March 20 2013

lissaqueen
Elizabeth Bennet (do Jane): Jeśli wszyscy mężczyźni na sali nie zakończą wieczoru zakochani w tobie, to nie znam się na urodzie.
Jane Bennet: Albo na mężczyznach.
Reposted fromtegoniema tegoniema
lissaqueen
Pozbawić kogoś nadziei, to zgasić światło, które oświetla mu drogę w ciemności.
Reposted frommeiren meiren
lissaqueen
8104 e8bf
Reposted fromchocoway chocoway viakryczka kryczka
lissaqueen
Mężczyzna musi zrobić pierwszy krok. Ja mogę zrobić tysiąc kolejnych, ale On musi pokazać, że warto
— rzuć wszystko i chodź się całować !
Reposted fromojkomena ojkomena viakryczka kryczka
lissaqueen
zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa - zanim przyjmiesz i tysiąc zanim zażądasz.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viakryczka kryczka
lissaqueen
Nie chcemy się zbliżać, by nie mieć się od kogo później oddalać?
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viakryczka kryczka
lissaqueen
Trakai.
Reposted fromlietuva lietuva
lissaqueen
6542 79bb
Reposted frombubububu bubububu
lissaqueen
6529 87ca
Reposted frombookinistka bookinistka
lissaqueen
Ten strach jest walką o dzień. Walką o przeżycie. Coraz trudniej pojąć dlaczego strach o utratę, jest tak wielki. Przecież nie raz dawałam sobie rade ze stratą... ale nigdy się tak nie bałam jak teraz.
Reposted fromnetju netju
lissaqueen
6525 238e
Reposted fromkejtowa kejtowa
lissaqueen
6461 1573
Reposted frommonotonicreality monotonicreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl